Algemene voorwaarden sloepverhuur Sloephuur.com

  1. Na ontvangst van de overeenkomst zal sloephuurder aan de sloepverhuurder aan gestelde (deel)betalingen voldoen.
  2. De door u ondertekende éénmalige machtiging wordt na controle van de sloep vernietigd of geïncasseerd. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door sloepenverhuurder worden door deze betaling niet teniet gedaan. De sloepen zijn verzekerd alleen op de binnenwateren. De sloepen moeten aan het einde van de huurperiode voor 18.00 uur worden ingeleverd, wanneer dit niet gebeurt wordt de borg ingehouden.
  3. Sloephuurder is verplicht het gehuurde sloep en bijbehoren zorgvuldig te behandelen, en bij vertrek schoon en ongeschonden af te leveren. Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld en direct met verhuurder te worden afgerekend, of te worden ingehouden op de borg.
  4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letstel van huurder of diens medegebruikers.
  5. Indien sloepverhuurder niet de overeengekomen sloep kan leveren, maar een gelijkwaardig alternatief biedt, dan dient de huurder dit te accepteren.
  6. Verhuurder behoudt het voorrecht het uitvaren van sloepen te verbieden wanneer zich geen “aan het roer bekwaam persoon” aan boordt bevindt.
  7. Bij windkracht 6 of hoger mag niet gevaren worden. Indien dit wel het geval is, dan is eventuele schade voor rekening van de huurder.
  8. Bij gehele of gedeeltelijke annulering blijft de huurder een deel van de huurprijs verschuldigd, afhankelijk van het tijdstip van de annulering. Vanaf huurcontractdatum tot begin huurperiode: 50%. Tijdens de huurperiode: 100%.
  9. Wanneer er geen betaling ontvangen is 48 uur voor aankomst dag dan behoudt de verhuurder het recht om de boot opnieuw te verhuren.
  10. Er mogen geen andere boten gesleept worden.