Vaargebied Zuid Friesland

U heeft gekozen om uw sloep te huren in Scharsterbrug. Het dorpje is bij de meeste watersporters zeer bekend als verbindingsroute tussen de friese meren De Langweerderwielen en het Tjeukemeer. Scharsterbrug ligt hierdoor heel centraal in zuid Friesland.

Langweer

Wilt u richting het noorden, dan vaart u vanuit de haven linksaf, onder de brug door, langs de fabriek van Vreugdenhil, naar de Langweerderwielen. Een eerste aansteekplaats zou Langweer kunnen zijn.

Langweer is waarschijnlijk rond 1100 ontstaan en daarmee een van de oudste dorpen in de omgeving. Langweer was een tijdlang een echt vaartdorp, maar zou van oorsprong als langgerekt laag gelegen perceel grond (weer/were) annex grasland (war) zijn ontstaan waar de plaatsnaam ook van af is geleid.

Joure

Op de Langweerderwielen kunt ook kiezen om de sloep naar Joure te sturen. Joure (Fries: De Jouwer) is de hoofdplaats van de gemeente De Friese Meren, of eigen De Fryske Marren.

Joure is deels ontstaan bovenop een zandrug, en op een oude waterkering die vanaf het Tolhuis naar Haskerhorne liep. Op de kruin van deze dijk werd de latere Midstraat aangelegd. Ook lag Joure op een kruising van waterwegen naast het voormalige dorp Westermeer.

De plaats Joure staat vooral bekend om zijn bedrijvigheid. Zo vindt u de historie van Douwe Egberts en klokmakerijen.

Sneek

Via Broek, de Goiingarypsterpoelen, bereikt u het Snekermeer. Het Snekermeer valt overigens voor het grootste deel in de gemeente De Friese Meren.

De stad Sneek ligt ten noordoosten van IJlst, ten noordwesten van Joure en Heerenveen. Sneek is ontstaan in de 10e eeuw op een hoger gelegen zandige landtong (Sneek = Ter Snake = op landtong). Sneek verkreeg vanaf de 13e eeuw diverse stadsrechten, die in 1456 officieel werden vastgelegd. Sneek werd daarmee een van de Friese elf steden.

Aan het Snekermeer vindt u tevens het dorpje Terherne. Terherne is bekend van de avonturen van de Kameleon.

Sloten

Vanaf de Langweerderwielen zijn er ook diverse verbindingen via De K├╗furt, Heegermeer, De Fluessen en het Slotermeer. Hier kunt u aansteken bij Heeg, Woudsend of het pittoreske stadje Sloten.

Sloten (Fries: Sleat) is een (voormalige) vestingstad in de gemeente De Friese Meren, in de Nederlandse provincie Friesland. Sloten ligt dicht bij het Slotermeer en is gelegen tussen Lemmer en Balk.

Het stadje Sloten is in de dertiende eeuw ontstaan als nederzetting bij een stins van de familie Van Harinxma thoe Slooten, zo bevond het zich op een kruising van de handelsweg van Bentheim naar Stavoren. Sloten bevond zich aan de belangrijke waterweg van Sneek naar de Zuiderzee en zo verder naar de Hanzesteden aan de IJssel. In Sloten kruiste deze waterweg met de landweg van Duitsland naar Stavoren (Starum).

Lemmer

Met de sloep vanuit Sloten zijn er weer diverse mogelijkheden, o.a. via de Brandemar en de Brekken, richting Lemmer.

Lemmer ligt aan het IJsselmeer en de Friese meren en is een van Friesland bekendste watersportplaatsen. In de zomermaanden is Lemmer een drukke badplaats en trekt behalve toeristen ook veel mensen uit omliggende plaatsen zoals Emmeloord, Urk, Joure aan die de vele terrassen opzoeken.

Sloep huren centraal in De Friese Meren in Zuid Friesland.

Vanuit Scharsterbrug, centraal in de friese meren in Zuid Friesland, kunt u binnen een dag veel leuke plaatsen bezoeken met de sloep. Heeft u hier eenmaal een sloep gehuurd, dan is dat vast voor herhaling vatbaar.

Opstappen in Langweer

U kunt nu tevens kiezen om op te stappen in Langweer. Dan bent u binnen een minuut op de Langweerderwielen en via Broek, de Goiingarypsterpoelen, bent u al vlug op het Snekermeer en in Sneek.